งานออกแบบ

  • Print

งานออกแบบ

ทำโมล เป็นกระบวนการที่สำคัญซึ่งเป็นตัวกำหนดและควบคุมการทำงานในแต่ละส่วนให้สอดคล้องกัน ในการทำแบบหล่อคอนกรีตสำเร็จรูป Precast concrete นั้น มีหลากหลายๆ ชนิด

267 1684 0

37 9974

plate1

31

244 2296 0