งานผลิต

งานผลิต 

ได้แก่ผลิต ชิ้นงาน เสา คานพื้น ผนัง บรรได

272 3115 0 (1)

floor1

floor3

plate4

275 3029

270 1123 0

stair1

stair4